Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Khổng Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Dung Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Hồng Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Xuân Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thị Quyền Qúi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quang Hiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Văn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quang Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phạm Duy Cương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đức Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Quang Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Hiền Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Kim Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Tùng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Nhì
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thi Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lâm Thị Lan Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Chanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lại Thị Thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Minh Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Đình Tưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Sơn Lân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Hoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuân Đào
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Duy Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Thị Quỳnh Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hải Yến
Hải Phòng