Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Trương Thị Sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Quý Phụng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Anh Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quyết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Cồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Hoàng Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Lê Ngọc Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Xuân Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Quế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Huyền
Nam Định
Ảnh đại diện
Đinh Đức Tiến
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phạm Văn Cường
Thái Bình
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thúy Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Đình Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hien Tran
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thanh Trà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Đức Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thơm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quang Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Minh Thu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thanh Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thúy Ngà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hồng Lê
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phùng Thị Kim Thoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Khúc Thị Huế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thọ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ánh Tuyết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Đào
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.