Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Phạm Thị Thương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ THỊ HẢI YẾN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn ngọc dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Chí Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hải Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Huy Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đỉnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Chang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Văn Thuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thuỳ Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Bá Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đèo Thị Kim Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ngọc Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thuỳ Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Van Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Minh Hoạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Kim Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thái Quốc Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Trung Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Chu Thị Thúy Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thanh Cong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Yến Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Ánh
Nam Định
Ảnh đại diện
Bùi Thành Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đình Thi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGuyễn thị sim
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hồng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Kim Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
TRẦN TRỌNG ĐIỆP
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Đức Thương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Ngọc Mỹ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bích Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hương Xuân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Hồng Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngọc Hạ
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn xuân trường
Hải Phòng