Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Phạm Ánh Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm thị nhâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Bảo Chinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Bích Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng T Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lam Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hà My
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vu Thi Hoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Minh
Hải Dương
Ảnh đại diện
Bùi Thế Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hải Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thanh Loan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
thảo phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hoàng Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Chu Anh Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Diệp Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Quốc Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Giáp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai kim phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Châu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Chi Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Khắc Hùng
Hải Phòng