Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn thu trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Võ Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn phan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tạ Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thúy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Văn Thức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tran Hong Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Trưởng
Hà Nội
Ảnh đại diện
Vu Thi Thuy Hong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Xuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hương Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn thị hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
lê thị Thùy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Đạt
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Phạm Thái Hoà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần quang hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Hoàng Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vương Quốc Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Thị thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Tân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Lan Nhi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Châu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dang Thuy An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thùy Ninh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Van chung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đăng Thi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm quang đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Kỹ Thuật Tín Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Hinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Văn Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thị Chúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Anh Đào
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thị Kim Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Dũng
Hải Phòng