Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
phạm thị hợp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tạ văn hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dao Thi Thu Huong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HẢI ANH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Tuấn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Đức Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Khắc Quyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hà Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN HUY
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hà Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hướng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Trọng Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoàng Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN HỒNG VƯỢNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng Vượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Đài
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm văn phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ HIẾU
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Đình Tưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thái Quốc Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Việt Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngo Thi Thanh Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Đức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Vượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Quyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Đặng Khánh Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngát
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Hưng
Hải Phòng