Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Hoàng Mơ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Văn Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Văn Đại
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thúy Ngà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần minh văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Ngọc Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Minh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thúy Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dương Thị Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thu Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Bảo Hân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Nguyệt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lưu Anh Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn Mỹ Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Đô
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Định
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn ngọc dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thúy Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lại Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Ánh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quang Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Đức Mạnh
Hải Dương
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Duy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Minh Chiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phan Thị Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hải Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Mỹ Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Hinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Bích
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương Xuân Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quyết Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Thị Huế
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuyết Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Luyến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Chương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Duy Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Xuân Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hải Phòng