Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Đặng Thị Diệu Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Tú Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Ý Nhi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Văn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quang Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tùng Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đồng Thị Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thái Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Toán
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Văn Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thanh Bình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoàng Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Thị Ngọc Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Ngọc Nguyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Phú Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quang Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Minh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Thư
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Vĩnh Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
BUI THU THUY
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thúy Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuấn Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Thiện
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYEN THI KIEU
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Minh Châu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Mạnh Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Châu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
BÙI TIẾN DŨNG
Hải Phòng