Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Phạm Xuân Sơn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn ngọc huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tống Thị Thoa
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Tuấn Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hương Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Lê Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thế Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Nhân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thư
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Mai Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Mạnh Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ KHÁNH QUYÊN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Khánh Hoà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
VŨ HỒNG THÁI
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Huân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đức Lợi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Đình Riệm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Đat
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Phương Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nghiêm Thu Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Thị Thu Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Kiều Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Công Hòa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Hồng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Chu Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Bích
Hải Phòng