Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Phạm Trúc Nhi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ ánh quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quốc Ngọc Long
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị lệ thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Kim Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hải Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Quang Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Đài Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Chiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hồng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quang Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Hải Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thắm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mạc thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LƯƠNG BÌNH AN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
lê đức tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Hoàng Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Trung Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Văn Hùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Đình Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Xuân Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Minh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Bích Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Loan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trinh Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoang Thi Thao Nguyen
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hải Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen thanh van
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hữu Chính
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Bích Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thanh Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thúy Hảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Duy Đông
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thanh Tùng
Hải Phòng