Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Võ Tá Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hằng Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Sương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Mai Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thùy Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Công Thao
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Nhâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Giao Bui
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Tiến Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quốc Đạt
Hà Nội
Ảnh đại diện
Lương Thị Kim Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Mi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thái Bình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thư
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn thị thuý nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Ngọc Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thanh Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Du
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Thùy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Thanh Tú
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Ngoan
Hà Nam
Ảnh đại diện
Phạm Văn Trường
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Văn Hoàng Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hà Kiều My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hoàng Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Đức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quôc Trọng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Tuyết Nhi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Minh Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Ngọc Vi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quỳnh Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Quang Vinh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Trần Phước Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Tiến Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cù Văn Khang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Hải Phòng