Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Trần Quốc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nông Tiến Dũng
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tuyển
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Thảo Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lại Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lã Minh Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Bảo Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Chung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Tứ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYEN DUY HOANG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐÀO XUÂN CƯƠNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hà My
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phong Biền
Thái Bình
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Danh Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tranngocquynh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Doan Thi Thu Hang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Trọng Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Minh Quân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dương Thị Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Mai Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Ngọc Ngà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Hoài
Hà Nội
Ảnh đại diện
ĐOÀN THỊ DUNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THANH DUNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Duy Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Quang Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Văn Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Hải Phòng