Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Nguyễn thị diệu linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Xuân Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hải Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Thơm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quang Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Mạnh Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Khánh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ đức quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Như Cẩm Tiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Văn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ KIM DUNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
VŨ TIẾN THÀNH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đồng Hưởng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
TRẦN THỊ THU HUỆ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Vân Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm ngọc quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thanh Ha
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Tiến Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thúy Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thanh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Giáp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Xuân Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quang Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Văn Tuyến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đức Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thi Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tạ Quang Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Mạnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh thị Mai
Hải Dương
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Minh Thu
Hải Phòng