Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thu Hiền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/10/2000
 Lượt xem: 69    Cập nhật ngày: 25/07/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên văn phòng

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định
Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

7-9 triệu

chăm chỉ, có khả năng làm việc nhóm, hoà đồng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn Duy Long
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoàng Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nhật Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hương Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hiền
Hải Phòng