Thông tin ứng viên


Phạm Ánh Dương

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/11/1992
 Lượt xem: 62    Cập nhật ngày: 24/01/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Kinh Doanh/ Nhân viên Hành chính

Đại học

5 năm

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
- Tiếp nhận và trả lời email khiếu nại dịch vụ.
- Giải đáp thông tin liên quan đến dịch vụ.
- Giám sát, thống kê và báo dữ liệu vận hành dịch vụ tới Trưởng, Phó phòng.
- Test vận hành dịch vụ, đảm bảo dịch vụ hoạt động bình thường, báo cáo sự cố khẩn cấp.
- Các nội dung khác theo yêu cầu của cấp trên: Tổng hợp số liệu theo yêu cầu; Soạn thảo nội dung quảng bá dịch vụ; Nghiên cứu các thông số khác nhằm cải thiện dịch vụ;…

Công ty CP Công nghệ phần mêm và Nội dung số OSP
(từ 05/2019 đến 01/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Nhân viên kinh doanh

7-15 triệu

KỸ NĂNG
- Chứng chỉ Tiếng Anh giao tiếp B
- Chứng chỉ Tin học văn phòng loại Giỏi
- Chứng chỉ Kế toán thực hành


KỸ NĂNG KHÁC
-Khả năng làm việc dưới áp lực cao;
-Khả năng lập kế hoạch và quản lý mục tiêu;
-Tinh thần kỷ luật, có trách nhiệm cao trong công việc;
-Kỹ năng làm việc theo nhóm.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thạo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Duy Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Minh Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thùy Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Việt Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phan Phương Thảo
Hải Phòng