Thông tin ứng viên


DUẨN

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/02/1986
 Lượt xem: 31    Cập nhật ngày: 28/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân Viên

Cao đẳng

3 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

10-11 triệu

Thành thạo tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ái Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Nhất
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
DUẨN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn phan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hữu Vũ Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bá Ngọc
Thái Bình
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng