Thông tin ứng viên


NGUYÊN THỊ HÀ

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/01/1997
 Lượt xem: 50    Cập nhật ngày: 04/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Truyền thông Marketing

Đại học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Báo chí,biên tập viên, truyền hình

8-10 triệu

Giao tiếp, thuyết trình
Viết
Làm việc nhóm
Tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Bích Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYÊN THỊ HÀ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Linh La
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Bích Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Ngọc Diệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thùy Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nhàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hoàng Yến
Hải Phòng