Thông tin ứng viên


Triệu Tuyết Trinh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/12/1995
 Lượt xem: 98    Cập nhật ngày: 05/08/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên PR-Truyền thông

Đại học

5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Báo chí,biên tập viên, truyền hình
Báo chí, truyền hình

thỏa thuận

Xin xem mô tả chi tiết trong file đính kèm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tuyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Khuê
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Minh Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Triệu Tuyết Trinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Thị Quỳnh Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Ngọc Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Trung Kiên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu
Chưa cập nhật.