Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thu

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 14/08/1990
 Lượt xem: 79    Cập nhật ngày: 02/03/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính văn phòng

Đại học

3 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Tôi đã làm công việc hành chính văn phòng của Phòng Khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường
(từ 07/2018 đến 03/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Báo chí,biên tập viên, truyền hình
Nhân viên kinh doanh
Hành chính, văn phòng, nhân sự

10-20 triệu

Là một người trung thực và cầu tiến

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Triệu Tuyết Trinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thúy Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Minh Châu
Hải Phòng