Thông tin ứng viên


Nguyễn Thanh Thủy

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 06/03/2000
 Lượt xem: 147    Cập nhật ngày: 07/08/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính văn phòng, bán hàng

Đại học

Không yêu cầu

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Nhập dữ liệu, kiểm tra dữ liệu.

Công ty TNHH Baoshen
(từ 05/2023 đến 08/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Báo chí,biên tập viên, truyền hình
Văn phòng, hành chính, trợ lý

6-8 triệu

Làm việc nhóm
Tin học văn phòng cơ bản

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Hà Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tạ Thành Ngữ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Chính
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lại Thị Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Quốc
Chưa cập nhật.