Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Lan

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 24/07/1997
 Lượt xem: 107    Cập nhật ngày: 25/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Biên tập viên

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Báo chí,biên tập viên, truyền hình
Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho phóng sự quảng cáo
Biên tập nội dung
Làm việc với khách hàng

Công ty Cổ phần Âm nhạc ALBA
(từ 08/2019 đến 08/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Báo chí,biên tập viên, truyền hình

5-7 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
NGUYÊN THỊ HÀ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Linh La
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Bích Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Ngọc Diệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thùy Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nhàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hoàng Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Ngan Nguyen Thi
Hải Phòng