Thông tin ứng viên


Nguyễn Trung Đức

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/12/1998
 Lượt xem: 150    Cập nhật ngày: 11/03/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh

Cao đẳng

1 năm

Bảo hiểm. tư vấn

Bảo hiểm nhân thọ Cathay
(từ 03/2022 đến 03/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bảo hiểm. tư vấn

8-12 triệu

Làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Anh Thư
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuân Đào
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quốc Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hà Kiều My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Duy Linh
Hải Phòng