Thông tin ứng viên


Bùi Thị Anh Thư

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/10/1981
 Lượt xem: 126    Cập nhật ngày: 04/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Sale, trainer

Đại học

Trên 5 năm

Bảo hiểm. tư vấn
Quản lý kinh doanh khu vực

Bhnt Maplife
(từ 03/2023 đến 03/2023)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Bảo hiểm. tư vấn

10-50 triệu

Chăm sóc khách hàng, quản lý nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Văn Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Hữu Vũ Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trâm Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tạ Thành Ngữ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Chính
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Diệu Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Liên Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Vũ Nam
Hải Phòng