Thông tin ứng viên


Bùi Thị Thanh Hà

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/03/1986
 Lượt xem: 240    Cập nhật ngày: 02/03/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính kế toán tổng hợp

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bảo hiểm. tư vấn
Kế toán, kiểm toán, tài chính

10-12 triệu

- Thu thập và theo dõi chứng từ kế toán
- Lập báo cáo công nợ
- lập báo cáo thu chi
- Báo cáo thuế theo tháng, quý
- Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm xã hội

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tạ Thị Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đàm Thị Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
MAI THỊ THU THỦY
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Anh Thư
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Nguyễn Thuỳ Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Dương Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Xen
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Chưa cập nhật.