Thông tin ứng viên


Bùi Thị Thanh Hà

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/03/1986
 Lượt xem: 168    Cập nhật ngày: 14/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính kế toán tổng hợp

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bảo hiểm. tư vấn
Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-10 triệu

- Thu thập và theo dõi chứng từ kế toán
- Lập báo cáo công nợ
- lập báo cáo thu chi
- Báo cáo thuế theo tháng, quý
- Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm xã hội

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trương Thị Sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Lê Ngọc Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Quế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng