Thông tin ứng viên


Phạm Anh Tuấn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/07/1995
 Lượt xem: 18    Cập nhật ngày: 04/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ lý

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

10-12 triệu

- Trợ lý / Thư ký
- Quản lý bộ phận
- Logistcs
- Theo dõi / thống kê

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Quang Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Yên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Thọ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Nhân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tran Thi Thu Ha
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tiến Phát
Hải Phòng