Thông tin ứng viên


Nguyễn Trung Kiên

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/01/1993
 Lượt xem: 56    Cập nhật ngày: 09/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lí bán hàng, Nhân viên kinh doanh

Đại học

5 năm

Bất động sản
1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh;
2. Quản lý, kiểm tra, giám sát cách hoạt động quảng cáo tiếp thị, bán hàng của Công ty tại khu vực và dự án phụ trách;
3. Chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu.
4. Phân bổ kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của nhân viên trực thuộc;
5. Triển khai thực hiện các hoạt động khuyến mại, hỗ trợ thông tin cho khách hàng, các đối tác F1 & F2 của mạng lưới phân phối.
6. Quản lý tình hình bán hàng, doanh thu.
7. Nắm tốc độ bán hàng theo từng dự án.
8. Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh
9. Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trực thuộc.
10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý.

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản Đại Phúc
(từ 09/2019 đến 11/2020)

Trưởng phòng

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Nhân viên kinh doanh
Phát triển thị trường

9-12 triệu

1. Kỹ năng tự học.
2. Kĩ năng bán hàng.
3. Kĩ năng đào tạo.
4. Kĩ năng quản lí.
5. Kĩ năng maketting.
6. Kĩ năng excel, word, ...

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trịnh Đức Phòng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Phú Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu lịu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Cảnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Huyen doan
Hải Phòng