Thông tin ứng viên


Đỗ Thu Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 18/12/1991
 Lượt xem: 392    Cập nhật ngày: 10/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ lý giám đốc, nhân viên mua hàng...

Đại học

Trên 5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Quản lý sản xuất, nhân sự, kế hoạch sản xuất, cải tiến.

PHA Viet Nam
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Quản lý điều hành
Sản xuất, vận hành sản xuất

1-16 triệu

Giao tiếp, Tiếng Anh, năng động, chịu được áp lực.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trường
Hải Dương
Ảnh đại diện
Thanh Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Hoài
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ An Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
le van manh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Nghĩa
Chưa cập nhật.