Thông tin ứng viên


Đỗ Thu Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 18/12/1991
 Lượt xem: 58    Cập nhật ngày: 18/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Cao đẳng

Trên 5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Quản lý sản xuất, nhân sự, kế hoạch sản xuất, cải tiến.

PHA Viet Nam
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Quản lý điều hành
Sản xuất, vận hành sản xuất

6-12 triệu

Giao tiếp, Tiếng Anh, năng động, chịu được áp lực.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Phượng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thương
Hải Dương
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Ánh
Nam Định
Ảnh đại diện
Bui Thi Mung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ văn Trường
Hải Phòng