Thông tin ứng viên


Phạm roãn phước

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/05/1998
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 17/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Sale

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đinh Huy Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Cảnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trqng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Tươi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hải Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng