Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 13/01/1998
 Lượt xem: 60    Cập nhật ngày: 29/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên marketing

Đại học

1 năm

Nhân viên kinh doanh

Công ty Cổ phần Rolatex
(từ 09/2019 đến 04/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

5-7 triệu

Tiếng Anh, tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bui Ngoc Phuong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nhật Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Thị Lương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Lợi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Huy Tiến
Hải Phòng