Thông tin ứng viên


Đỗ Nhật Trung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 22/11/1997
 Lượt xem: 42    Cập nhật ngày: 05/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh

Đại học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

6-7 triệu

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đinh Huy Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Cảnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trqng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Tươi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hải Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng