Thông tin ứng viên


Trần Thị Huệ

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 11/09/1996
 Lượt xem: 45    Cập nhật ngày: 28/04/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh

Đại học

1 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Vị trí Điều Phối Nội Vùng
- Quản lý hàng hóa nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ Shop đến kho và đến khách hàng.
- Phân công công việc cho đội ngũ nhân viên giao hàng dưới cấp quản lý để đảm bảo tiến trình.
- Theo dõi, xử lý các phát sinh trong tiến trình giao nhận và phân tích, đánh giá hiệu suất giao nhận của nhân viên giao hàng.
- Chịu mọi trách nhiệm về công tác quản lý nhân sự, hàng hóa.
- Tuyển dụng, đào tạo training nhân viên giao hàng dưới cấp.
- Báo cáo hiện trạng, hoạt động giao nhận hàng tuần; đề xuất hướng giải quyết.

Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm
(từ 04/2018 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

6-10 triệu

Kỹ năng quản lý, xử lý và giải quyết các vấn đề.
Kỹ năng sắp xếp và phân tích công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần hồng ngọc oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Trung Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thanh Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huệ
Chưa cập nhật.