Thông tin ứng viên


Phạm Sinh Công

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 28/07/1993
 Lượt xem: 13    Cập nhật ngày: 20/01/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


văn phòng

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Phó phòng

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý

6-7 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thị Thạo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Minh Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Nhàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lam Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Hà Kiều Nhi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thủy
Hải Phòng