Thông tin ứng viên


Cao Tấn Đạt

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 26/03/1982
 Lượt xem: 62    Cập nhật ngày: 11/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Nhân viên kinh doanh

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần hồng ngọc oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Trung Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thanh Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huệ
Chưa cập nhật.