Thông tin ứng viên


Cao Tấn Đạt

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 26/03/1982
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 11/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Nhân viên kinh doanh

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
đồng xuân đại
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Chiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thân Thị Huế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tran van hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Quyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thăng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ly
Chưa cập nhật.