Thông tin ứng viên


Vũ Minh Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/01/1993
 Lượt xem: 54    Cập nhật ngày: 19/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ lý, kế toán

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Văn phòng, hành chính, trợ lý

Công ty Vinfast
(từ 08/2018 đến 08/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Tư vấn, văn phòng, trợ lý

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Ánh Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Sinh Công
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hương Ngọc Quyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lam Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Khuyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Tố Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Bảo Ngọc Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thảo Nhi
Hải Phòng