Thông tin ứng viên


Vũ Minh Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/01/1993
 Lượt xem: 18    Cập nhật ngày: 19/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ lý, kế toán

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Văn phòng, hành chính, trợ lý

Công ty Vinfast
(từ 08/2018 đến 08/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Tư vấn, văn phòng, trợ lý

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đặng Ngọc Trâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị Thúy Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Khánh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
hà thị huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hải Hà
Chưa cập nhật.