Thông tin ứng viên


Lê Đức Hiếu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 29/03/1980
 Lượt xem: 95    Cập nhật ngày: 28/07/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Lê Đức Hiếu - Giao Vận

Đại học

Trên 5 năm

Giao nhận/ vận chuyển/ kho bãi
Quản lý, điều hành đội xe khách du lịch cho Công ty

Công ty Cổ phần điện tử tin học viên thông Hải phòng
(từ 01/2015 đến 05/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu...
Giao nhận/ vận chuyển/ kho bãi

5-8 triệu

Tin học VP, Tiếng Anh B
Chịu khó, cẩn thận, ham học hỏi nghiêm túc trong công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn viết Thắm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ văn Tảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Quang Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Kim Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần quang hưng
Hải Phòng