Thông tin ứng viên


Phạm Trang Minh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 23/03/2000
 Lượt xem: 420    Cập nhật ngày: 28/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Hàng hải, vận tải biển

8-10 triệu

- Giao tiếp tiếng anh cơ bản
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kĩ năng lắng nghe, làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Duy Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trường
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mai Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Thảo Tiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đức Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Kim Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Diễm Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hồng
Hải Phòng