Thông tin ứng viên


Bùi Chính Đức

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Quảng Ninh - Sinh ngày: 21/10/1996
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 29/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


warehouse staff

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

6-8 triệu

Thành thạo tin học văn phòng. Dùng tiếng anh trong giao tiếp và côn g việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đặng Thị Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vu An Dong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Minh Tân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Đức Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Nhân Thiện
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
MAI QUANG HUY
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Dũng.
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Chính Đức
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Quân
Hải Phòng