Thông tin ứng viên


Hoàng Thanh Xuân

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/07/1997
 Lượt xem: 564    Cập nhật ngày: 11/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính nhân sự, Biên dịch hoặc ngành nghề cần sử dụng tiếng anh.

Đại học

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Theo dõi nhân sự, quản lý hồ sơ, chấm công, tính lương.
Theo dõi BHXH, CĐCS; lập hồ sơ hưởng chế độ cho CBCNV.
Văn thư, theo dõi thiết bị - vật tư văn phòng.
Báo ăn và thống kê bếp.Công ty TNHH Thương mại Nam Huy
(từ 02/2022 đến 01/2024)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Văn phòng, hành chính, trợ lý

1-0.13 triệu

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng
Tin học văn phòng ổn, thành thạo word, excel.
Thành thạo phần mềm BHXH, HTKK, chấm công, quản lý nhân sự.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Thanh Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Hoài
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Tú Quyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Khánh Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thị Huế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Phong
Hải Phòng