Thông tin ứng viên


Nguyễn Thuỳ Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 24/07/1995
 Lượt xem: 27    Cập nhật ngày: 12/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Làm việc giờ hành chính

Đại học

5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Làm thiết kế layout

Dolphin Technology Viet Nam Center
(từ 06/2017 đến 06/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý

6-15 triệu

Thiết kế layout

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuấn Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Vũ Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Hà Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Dung Uyên
Hải Phòng