Thông tin ứng viên


Nguyễn Đức Long

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Dương - Sinh ngày: 02/08/1994
 Lượt xem: 84    Cập nhật ngày: 05/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV- Kinh Doanh, Nhân Sự

Đại học

3 năm

Nhân viên kinh doanh
Gặp khách, tư vấn, chốt mẫu & giá, tính toán vật tư, theo dõi tiến độ, nghiệm thu.

Thiết kế & trang trí nội thất Nguyễn Gia Phát
(từ 04/2021 đến 05/2022)

Cố vấn/Giám sát

Nhân viên

Hải Phòng

Bất động sản
Nhân viên kinh doanh
Xây dựng, kiến trúc

10-20 triệu

Vi tính văn phòng
Tiếng anh cơ bản
Lái xe B2

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Trọng Hoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Buì Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Hà Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quang Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Công Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Long
Hải Dương