Thông tin ứng viên


Lục Thị My

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 11/09/1989
 Lượt xem: 62    Cập nhật ngày: 15/03/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chăm sóc khách hàng

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Xây dựng, kiến trúc
Tư vấn, văn phòng, trợ lý

thỏa thuận

Kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, thủ tục hành chính, công việc văn phòng soạn thảo tài liệu, giấy tờ công văn... Vui lòng tham khảo CV tôi đính kèm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hà Trinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Dung Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Công Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Long
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phạm Minh Tuấn
Hải Phòng