Thông tin ứng viên


Xuân Nghĩa

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/11/1988
 Lượt xem: 24    Cập nhật ngày: 25/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên giao nhận

Đại học

Không yêu cầu

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
- Giao hàng

Phượng Hồng
(từ 10/2015 đến 10/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

8-15 triệu

- Sử dụng máy tính thành thạo

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Xuân Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Duy Quang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quỳnh Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Luân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Doãn Quyết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Văn Công
Hải Phòng