Thông tin ứng viên


Vũ Hoàng Đức Anh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 24/05/1997
 Lượt xem: 97    Cập nhật ngày: 01/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh, Marketing

Đại học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Quảng cáo, marketing, PR

thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh, Marketing.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Khổng Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thị Quyền Qúi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Văn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tùng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Tùng
Hải Phòng