Thông tin ứng viên


Nguyễn Tuấn Nghĩa

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/11/1988
 Lượt xem: 47    Cập nhật ngày: 13/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thủ kho, vật tư, kinh doanh, hàng hải, ô tô

Cao đẳng

Trên 5 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

Công ty CP viễn thông FPT Telecom
(từ 07/2020 đến 06/2022)

Phó phòng

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hàng hải, vận tải biển
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

10-15 triệu

Kinh doanh, giám sát, văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuấn Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Vũ Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Hà Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Xuân Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Trang Minh
Hải Phòng