Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thu Nga

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 18/03/1995
 Lượt xem: 51    Cập nhật ngày: 28/05/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính nhân sự

Đại học

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Quản Lý chấm công, làm bảng lương
Làm các công việc khác được giao
Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Amecc
(từ 01/2018 đến 04/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý

6-8 triệu

- Thành thạo word, excel
- Quản lý chấm công, làm bảng lương

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Vũ Nam Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương Thị Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Chang
Thái Bình