Thông tin ứng viên


Dương Thị Nga

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/05/1995
 Lượt xem: 66    Cập nhật ngày: 25/05/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lễ tân

Trung học

2 năm

Đầu tư, chứng khoán, vàng

Công ty Cổ phần Gold Game Hải Phòng
(từ 12/2019 đến 07/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý

6-15 triệu

- Nhân viên lễ tân nhà hàng, công ty

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Vũ Nam Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương Thị Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Chang
Thái Bình