Thông tin ứng viên


Lương Hải Ninh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/08/1992
 Lượt xem: 74    Cập nhật ngày: 20/05/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kế toná, chăn sóc khách hàng, tư vấn viên

Đại học

4 năm

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
(từ 05/2016 đến 05/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

thỏa thuận

Kỹ năng bán hàng.
Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Viết Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thúy Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen quang vinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Duyên Quê
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Thị Kim Thoa
Hải Phòng