Thông tin ứng viên


Nguyễn Tiến Đạt

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/11/1992
 Lượt xem: 311    Cập nhật ngày: 22/02/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý kho, Nhân viên văn phòng, Trợ lý

Đại học

Trên 5 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận và cá nhân liên quan theo quy trình, định mức.
- Theo dõi, kiểm kê, báo cáo số lượng tồn kho hàng tháng, quý.
- Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng đồng thời theo dõi quá trình nhập hàng.
- Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho đảm bảo an toàn, khoa học, hợp lý.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam
(từ 05/2021 đến 02/2022)

Nhân viên

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Tư vấn, văn phòng, trợ lý
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

8-10 triệu

Tiếng Anh
Tin học văn phòng
Kho vận
Thư ký, trợ lý

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn Thị Diệu Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuấn Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Vũ Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Hà Vân
Hải Phòng