Thông tin ứng viên


Đỗ Thị Yên

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 29/05/1994
 Lượt xem: 42    Cập nhật ngày: 03/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


tư vấn bán hàng

Cao đẳng

3 năm

Nhân viên kinh doanh
tìm nguồn khách hàng,tư vấn sản phẩm qua điện thoại,tư vấn trực tiếp,chăm sóc khách hàng.

trung tâm Anh ngữ ApaxEnglish
(từ 04/2021 đến 04/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

6-10 triệu

giao tiếp tốt,làm việc nhóm hay cá nhân tốt.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tạ Đình Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thế Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Hồng Lên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm lượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Kông
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Yên
Chưa cập nhật.