Thông tin ứng viên


Phạm Văn Nhân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/06/1996
 Lượt xem: 85    Cập nhật ngày: 16/03/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh

Đại học

1 năm

Nhân viên kinh doanh
Tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng về những sản phẩm của Công ty như phầm mềm Kidsonline, hóa đơn điện tử...

Cty cổ phần Viễn thông VNNET
(từ 03/2020 đến 03/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

6-30 triệu

Có kinh nghiệm TeleSales, bán hàng, chăm sóc khách hàng
Khả năng giao tiếp ổn

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tạ Đình Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thế Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Hồng Lên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm lượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Kông
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Yên
Chưa cập nhật.