Thông tin ứng viên


Hoàng Thu Phương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 26/12/2002
 Lượt xem: 25    Cập nhật ngày: 22/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Là sinh viên sư phạm tiểu học, tôi muốn có một công việc giúp bản thân tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc giảng dạy sau này

Đại học

Không yêu cầu

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Ôn tập kiến thức cho học sinh tiểu học lớp 2 trong thời gian nghỉ hè

Gia sư tại nhà
(từ 06/2018 đến 08/2018)

Nhân viên

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

1-1.8 triệu

-Làm việc nhóm
-thuyết trình bài giảng
- Giao tiếp và nắm bắt tâm lí học sinh

Gợi ý ứng viên tương tự