Thông tin ứng viên


Nguyễn Bích Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 02/04/1991
 Lượt xem: 62    Cập nhật ngày: 27/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý Marketing Online

Đại học

3 năm

Quảng cáo, marketing, PR
- Xây dựng kế hoạch Marketing online
- Phân công và giám sát thực hiện
- Xây dựng từ khóa cho SEO
- Thực hiện quảng cáo Facebook Ads và Google Ads
- Báo cáo cuối tháng

Công ty TNHH MTV TMDV Ô Tô Hoàng Kim
(từ 02/2018 đến 01/2021)

Phó phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Quảng cáo, marketing, PR

18-20 triệu

- Làm việc nhóm
- Sử dụng thành thạo Microsoft

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Sỹ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngo Thi Thanh Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hà Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đèo Thị Kim Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ngọc Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Chiến
Chưa cập nhật.