Thông tin ứng viên


Mai Sơn Lân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/06/1990
 Lượt xem: 158    Cập nhật ngày: 19/03/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


marketing

Đại học

3 năm

Quảng cáo, marketing, PR

AZ media
(từ 02/2020 đến 02/2022)

Nhân viên

Phó phòng

Hải Phòng

Quảng cáo, marketing, PR

1-2 triệu

Marketing online
Xây dựng và quản trị website
Kế toán
Quản lí kho

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Khổng Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thị Quyền Qúi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tùng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Sơn Lân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Duy Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng