Thông tin ứng viên


Trần Xuân Định

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Lào Cai - Sinh ngày: 11/12/1987
 Lượt xem: 76    Cập nhật ngày: 11/01/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý nhà hàng, khách sạn, spa

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Quản lý điều hành

1-2 triệu

Tôi có kinh nghiệm làm kế toán trên 10 năm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn Quốc Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quang Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Công Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Đức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
le van manh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Kim Tuyền
Hải Phòng