Thông tin ứng viên


đỗ ngọc nhât

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Thừa Thiên Huế - Sinh ngày: 28/03/1989
 Lượt xem: 22    Cập nhật ngày: 10/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thẩm định tín dung - Thu hồi nợ tại nhà

Đại học

2 năm

Pháp luật, pháp lý
Nhận hồ sơ từ trưởng nhóm, tiến hành sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để yêu cầu khách hàng thanh toán khoản nợ cho ngân hàng, công ty

FECREDIT
(từ 01/2019 đến 01/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Thừa Thiên Huế

Pháp luật, pháp lý

7-12 triệu

Thu hồi nợ tại nhà

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phan Thị Hằng Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thanh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
đỗ ngọc nhât
Thừa Thiên Huế
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Kim Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Nhật Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nhật Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HUYỀN
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Trang
Hải Phòng