Thông tin ứng viên


Nguyễn Duy Tùng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/04/1993
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 17/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý, điều hành

Cao đẳng

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Quản lý điều hành
Phát triển thị trường

thỏa thuận

2 năm làm nghiên cứu thị trường cho công ty TNs
1,5 năm làm quản lý tại cửa hàng adidas Vincom Lê Thánh Tông, Hải Phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tô Đình Tưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ân Trương Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Mạnh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM VĂN TRƯỜNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Huyen doan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Việt Dũng
Chưa cập nhật.