Thông tin ứng viên


Nguyễn Hoàng Hiệp

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/08/1992
 Lượt xem: 81    Cập nhật ngày: 12/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Sales , chăm sóc khách hàng

Đại học

3 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Phó phòng

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

8-11 triệu

- Ham học hỏi , chăm chỉ để đạt kết quả tốt nhất
- Hoà đồng , thân thiện
- Từng có kinh nghiệm làm sales trên nhiều lĩnh vực

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đinh Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Hiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thúy An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đàm Minh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Mạnh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hải Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thanh Thủy
Chưa cập nhật.