Thông tin ứng viên


Quang huy

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/12/2020
 Lượt xem: 46    Cập nhật ngày: 05/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lao động phổ thông

Trung học

Không yêu cầu

Dịch vụ an ninh/Hải quan
Lao động phổ thông

Vinpear gofl hai phong
(từ 12/2020 đến 12/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Game

7-8 triệu

Chăm chỉ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Quang huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Hồng Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Luân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Văn Phú
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Khởi Đức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Nhi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phùng Đức Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vuc Chí Tài
Hải Phòng