Thông tin ứng viên


Nguyen Hue Lien

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/10/1995
 Lượt xem: 73    Cập nhật ngày: 27/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Nguyễn Huệ Liên - Nhân Viên Văn Phòng

Đại học

3 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
- thực hiện các nghiệp vụ kế toán kho (kho phân phối): theo dõi xuất-nhập kho, lập bảng kê chi phí, xuất hóa đơn, thu hồi công nợ...
- tìm kiếm KH thuê kho và vận chuyển mới, chăm sóc KH thuê dịch vụ...

Cty CP Giao Nhận Tiếp Vận Quốc Tế
(từ 06/2017 đến 06/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-12 triệu

- có khả năng làm việc nhóm, hoàn thành tốt mục tiêu.
- kỹ năng lắng nghe, xử lý tình huống.
- tư duy sáng tạo.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen ngoc huy
Hải Phòng