Thông tin ứng viên


Nguyễn Anh Đức

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/04/1997
 Lượt xem: 74    Cập nhật ngày: 14/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Content Marketing, Nhân viên Marketing

Đại học

1 năm

Quảng cáo, marketing, PR
Công việc chính của em khi làm nhân viên content tại Web Đất Cảng
- Đăng bài, làm nội dung, quản trị Website
- Đăng bài, làm nội dung fanpage
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ

Web Đất Cảng
(từ 05/2020 đến 11/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Quảng cáo, marketing, PR

6-8 triệu

Em có kinh nghiệm 6 tháng làm nhân viên content tại Web Đất Cảng.
Công việc chính của em là viết nội dung web, viết SEO web trên các công cụ hỗ trợ để đẩy top Google cũng như làm nội dung trên các Fanpage. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng website

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Sỹ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngo Thi Thanh Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hà Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đèo Thị Kim Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ngọc Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Chiến
Chưa cập nhật.