Thông tin ứng viên


Trần Thị Tươi

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/10/1992
 Lượt xem: 58    Cập nhật ngày: 01/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV- TRẦN THỊ TƯƠI

Đại học

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Theo dõi và bảo quản hóa đơn chứng từ
- Theo dõi và chăm sóc khách hàng
- Trao đổi và thương lượng giá cả với ncc
- Lập hợp đồng mua và bán
- Theo dõi công nợ.
- Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Công ty TNHH Jaeshin Vina
(từ 10/2020 đến 10/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-9 triệu

Kỹ năng làm việc đội nhóm và độc lập

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Thương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn ngọc dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Ánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Huy Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phượng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng